Jdi na obsah Jdi na menu

Vyrozprávaj Bohu svoj príbeh

15. 8. 2018

lutje.jpgKoľkokrát počas svojej modlitby sme cítili, že jej čosi chýba. Čo by jej dalo skutočnú príchuť a dodalo radosť? Aby sme cítili, že to naše rozprávanie je o našom každodennom vzťahu s Bohom a blížnym. Na margo takejto modlitby to zaujímavo vyjadril Pápež František: "…on (Boh) má neskutočne rád, keď mu porozprávaš o vlastnom živote…” Zvykli sme si často hovoriť o sebe samom - ale v modlitbe?

V tomto sa môžeme učiť od Márie. Na stretnutí s Alžbetou vyrozpráva svoj vlastný príbeh. V slovách, ktoré smeruje k Bohu, jasne popisuje Božiu činnosť v jej živote. Tento jej chválospev ju prestavuje ako človeka s otvorenými očami, ktorý sa teší z Božej prítomnosti v jej živote. Mária prijíma Boha ako pravého protagonistu ľudských dejín, ktorý im dáva pravý zmysel a smerovanie.

V tomto Máriinom chválospeve nachádzame zmysel jej života. Vyrozprávala ho cez príbeh pokory, Pánovej služobnice, ktorá ponúka svoj život slovami: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.” Neoslávila Boha mučeníckou smrťou. Nežila životom kontemplácie v kláštore. Nevenovala sa evanjelizácii národov. Predsa sa svojou oddanosťou Božím prisľúbeniam postavila na čelo tých, ktorí neustále poukazovali a poukazujú na Krista jej slovami: "Urobte všetko, čo vám povie!"

 

Lk 1,39-56: V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář