Jdi na obsah Jdi na menu

Nedele Rok B

Adventné obdobie

1. adventná nedeľa: Bdieť v noci (2014);
2. adventná nedeľa: Prorok (2014);
3. adventná nedeľa: Radosť (2014);
4. adventná nedeľa: Rodina a láska (2014);

Vianočné obdobie

2. nedeľa po narodení Pána: Temnota (2015);
Zjavenie Pána: Svetlo hviezdy, Písma a sna (2018);

Pôstne obdobie

1. pôstna nedeľa: Život naplno (2015);
3. pôstna nedeľa: Horlivosť (2015);
4. pôstna nedeľa: Cesta ku šťastiu (2015);
5. pôstna nedeľa: Dôležitý moment (2015);
Kvetná nedeľa: Si kresťanom (2015);

Veľkonočné obdobie

Zelený štvrtok: Neobyčajný deň (2015);
Veľký piatok: Viera pod krížom (2015);
Biela sobota: Tajomstvo návratu (2015);
Veľkonočná nedeľa: Beh (2015);
2. veľkonočná nedeľa: Predstava (2015); Dôležitosť spoločenstva (2018);
3. veľkonočná nedeľa: Dôkaz (2015); Pokoj, ktorý prekonáva strach (2018);
4. veľkonočná nedeľa: Metafora (2015); Tajomstvo šťastia (2018);
5. veľkonočná nedeľa: Pravda o živote (2015); Ostávať v Ňom (2018);
7. veľkonočná nedeľa: Útek alebo zostať (2015);
Zoslanie Ducha Svätého: Sila poučenia (2015);
Najsvätejšej Trojice: Odkryté tajomstvo (2015);
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi: Centum týždňa (2015);

Cezročné obdobie

Krst Krista Pána: Predchodca (2015);
4. nedeľa v Cezročnom období: Vdor (2015);
5. nedeľa v Cezročnom období: Komu zvonia (2015);
11. nedeľa v Cezročnom období: Tieň stromu (2015);
12. nedeľa v Cezročnom období: Druhý breh (2015);
13. nedeľa v Cezročnom období: Zobudiť sa zo sna (2015);
14. nedeľa v Cezročnom období: Úžas (2015);
15. nedeľa v Cezročnom období: Misia (2015);
16. nedeľa v Cezročnom období: Dovolenka s Bohom (2015);
17. nedeľa v Cezročnom období: Odkiaľ? (2015);
18. nedeľa v Cezročnom období: Nepochopenie (2015);
21. nedeľa v Cezročnom období: Váha slova (2015);
22. nedeľa v Cezročnom období: K podstate viery (2015);
23. nedeľa v Cezročnom období: Mať naplnenie života (2015);
24. nedeľa v Cezročnom období: Ešte vyčkaj (2015);
25. nedeľa v Cezročnom období: Vernosť a milosrdenstvo (2015);
26. nedeľa v Cezročnom období: Patrí k nám (2015);
27. nedeľa v Cezročnom období: Manželstvo (2015);
28. nedeľa v Cezročnom období: Na ceste za šťastím (2015);
29. nedeľa v Cezročnom období: Moc (2015);
30. nedeľa v Cezročnom období: Okraj cesty (2015);
33. nedeľa v Cezročnom období: Zažiari svetlo (2015), Čnosť nádeje (2018);
34. nedeľa - Nedeľa Krista kráľa: Politika (2015), Byť priateľmi kráľa (2018);