Jdi na obsah Jdi na menu

Krištáľová

8. 12. 2014

Je prirodzené, že človek vo svojom živote potrebuje nejaké životné vzory, ktoré nasleduje v konaní, správaní, a ktoré ho motivujú v prekonávaní svojich limitov a v spení v zdokonaľovaní. Počas ľudského života sa tieto modely menia a prispôsobujú životným udalostiam a rozhodnutiam. Na začiatku sú to naši rodičia, potom je to niekto vzdialených superstar alebo je to nejaké nadanie či čnosť.

http://www.shadesofgrace.org/wp-content/uploads/splashing-water-Počas tohto Adventného obdobia nás kresťanov sprevádzajú tri dôležité osobnosti svojím postojom, rozhodnutiami a povzbudeniami. Sú to Ján - Prorok, Jozef - Spravodlivý, Mária - Krásna. Práve ona pozýva kresťana, počas tohto obdobia, uvedomiť si hodnotu “krištáľovej viery”, bez akejkoľvek poškvrny, jednej dospievajúcej dievčiny z Nazaretu.
Nepoškvrnená, pretože bola uchránená pred dedičným hriechom. Vnútorné poranenie, ktoré každý človek v sebe odhaľuje - ťažkosť milovať blížneho bez toho, aby sme ho chceli vlastniť alebo využiť - bolo anulované v Márii cez spásne dielo Ježiša Krista.

Mária si tak zachováva priezračnosť: v jej živote všetko je “Áno" voči láske a voči Božej vôli. Všetko v nej je realizáciou svätosti, ktorú Boh zasieva do našich ľudských sŕdc od momentu nášho počatia. Sláviť Adventné obdobie znamená znovu získavať priezračný pohľad Márie, úžs v odhalení Boha, ktorý žiada spoluprácu jednoduchej mladučkej dievčiny. Boh, ktorý odmieta nezdravé kompromisy, ktorý žiada prijatie, ktorý sa rozhodol spasiť človeka prostredníctvom ľudskej spolupráce, prítomnosti a priateľstva.
Ona vo svojej jednoduchosti, v rozhovore s anjelom Gabrielom, nás učí mať srdce "šialené" natoľko, že uverila, že Boh môže vstúpiť do nej. Mária tak žije to, čo žijeme my: krstom, sa dostávame do takej istej situácie. Bol odstránený hriech, a tak môžeme nechať rozkvitať dar svätosti zasievaný Bohom do nášho srdca.

 

Lk 1,26-38: Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář