Jdi na obsah Jdi na menu

Kto som?

29. 6. 2015

http://1.bp.blogspot.com/-JnwvAbsm_Pc/TjleOGTrUmI/AAAAAAAADOs/TAMali ste niekedy momenty, že vás napadalo naraz toľko myšlienok, že ste nevedeli, s ktorou začať? Skôr prežívame opačnú skúsenosť, že nás nenapadá nič alebo sa tešíme tej jednej. To platí pri tvorení nejakej eseje, úvahy, homílie. Tento rok sa mi podarilo zdarne urobiť 12 skúšok z rôznych predmetov. Bol som rád, že na profesorovu otázku mi napadla stále nejaká adekvátna informácia, na ktorú som hneď nadviazal a rozvíjal ju.
Dnes oslavujeme slávnosť Petra a Pavla, dva stĺpy Cirkvi s rozličnými temperamentmi a spôsobmi. Ktorých Duch Svätý zjednotil v mučeníctve v Ríme. Pri ich osobách ma napadá spústa rôznych tém, z ktorých je ťažko si vybrať. Všetky sú zaujímavé a oslovujúce. Aspoň pre mňa.

Ale začnem dnešným úryvkom z evanjelia a hlavne Ježišovou otázkou: “A za koho ma pokladáte vy?” Veľavravná otázka: “Kto som?”, ktorú kladie svojim učeníkom potom, čo si vypočul názory ľudí na jeho osobu. Na to, aby sme ju dobre pochopili, potrebujeme sa vrátiť do Starého zákona, kde sa Boh predstavuje Mojžišovi pri horiacom kríku. Mojžiš žiada Boha, aby mu povedal svoje meno. Jeho odpoveď je: “Ja som, ktorý som!” Hneď potom je poslaný vyslobodiť ľud z egyptského zajatia. A ten Boh, ktorý sa predstavil ako «Ja-som», sa pýta s pokorou svojich učeníkov: “Kto som ja?” Nie je to otázka človeka, ktorý prežíva krízu vlastnej identity. Nie je to ani otázka zvedavého Boha.
Je to otázka, ktorou im umožňuje lepšie pochopiť tajomstvo svojej osoby ale zároveň aj ich identitu učeníka.
V hre je podstatná túžba lásky, ktorá sa zjavuje. Osobná odpoveď človeka na túto lásku, robí z neho učeníka. Vo vlastnej odpovedi učeník spoznáva, že kresťanstvo nie je nejaká ideológia, nie je akási doktrína či morálka. Kresťanstvo je osobný vzťah s Pánom. Pán, ktorého milujem, je ten, ktorý ma miluje.

Práve od tohto momentu rozpoznania - kto je Kristus - v živote Petra a Pavla štartuje ich napĺňanie poslania-misie, ktorú od Krista prijímajú.
Od Petra Pán žiada zachovať vieru, udržiavať ju neporušenú, nechať ju v sebe rásť a odovzdávať bratom. Prečo práve Peter? Ponajprv, pretože uveril; ďalej ako človek zakúsil vlastnú ohraničenosť a nedokonalosť; túto skúsenosť hriechu a sklamania naplno prijíma do svojho života. A s touto krehkosťou, malou vierou ale i horkokrvným entuziazmom (je jediný, ktorý sa hádže do jazera, aby išiel v ústrety blížiacemu sa Pánovi; či vyťahuje meč, aby bojoval za Pána) sa stáva prvým učeníkom. Možno práve preto si ho Kristus vybral, aby garantoval našu malú a nedokonalú vieru.
Takisto Pavol spoznáva svoju mylnú až chorobnú horlivosť v boji proti učeníkom Krista. Prenasleduje ich, zatvára do väzenia, súhlasí s kameňovaním. Presvedčený o svojom správnom konaní. Ale Kristus mocou Ducha Svätého transformuje jeho horlivosť a robí ho horlivým pre Krista. Horlivým ohlasovateľom Božích tajomstiev. Bez neho by kresťanstvo zostalo uzatvorené v priestore skúsenosti Izraela.

Teda Boh prijíma ich nedokonalosti a neprávne pochopenia a transformuje ich pre službu zachovania pravosti viery a jej šírenie.
Skúsme si dať položiť otázku, čo chcem Bohu ponúknuť Bohu? Ktorá naša nedokonalosť dokonca hriech Božou milosťou transformovaná môže sa stať nástrojom Božieho pôsobenia?

 

Mt 16,13-19: Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář