Jdi na obsah Jdi na menu

Kráľovná

22. 8. 2015

http://www.rimescelte.com/images/users/6514/141903.jpgRáno, na obed a večer - trikrát počas dňa - zvolávajú zvony kresťanov v slovenských dedinách a mestách k modlitbe. Ide o zvuk, ktorých mnohých vyruší či dokonca privádza k zlosti. Mnohí správcovia kostolov si museli vypočuť sťažnosti občanov na tento tradičný rozliehajúci sa zvuk počas stáročí. Predsa moderný človek si nedokázal zvyknúť na neho. Nejde ani o silu, tón či načasovanie šíriaceho sa zvuku. Ide skôr o to posolstvo alebo výzvu, ktorý v sebe nesie. Pozvanie k modlitbe Anjel Pána, v ktorej sa opakujú slová anjela Gabriela Panne Márii: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Pozdrav, ktorý pre život kresťana je začiatkom, stredobodom a záverom. Totiž celý život veriaceho človeka je neustálym opakovaním „áno“ Bohu. To ľudské „áno“, ktoré privádza Boha k úprimnej radosti.

Mária je predobrazom každého kresťana. To, čo sa udialo jej, stáva sa každému človeku - a Boh v tom momente prejavuje svoju radosť. Táto radosť musela byť nesmierna, keď vyslovuje tieto slová. Je to obraz, keď ženích konečne nachádza svoju nevestu. Konečne večná Láska je milovaná.

Učeník svojou vierou prijíma Božie slovo. Môžeme hovoriť o pravých Vianociach, kedy sa v srdci človeka rodí živé Božie slovo, ktoré následne rastie a prináša ovocie. Slovo sa stáva telom - uchopiteľným a viditeľným, Božie sa stáva viditeľným v ľudstve. Niekedy hľadíme na spásu ako na niečo abstraktné, vzdialené. Spása je však naše neustále „áno“ Božej láske. Človek sa tak stáva bytosťou, v ktorej má Boh zaľúbenie.

 

Lk 1,26-38: Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář