Jdi na obsah Jdi na menu

Podmienka radosti

radost1.jpgKaždé nedeľné nadráno strávim v kostole pred vyloženou Sviatosťou. Trochu mi to pripomína mníchov, ktorí v skoré ráno ešte za tmy vstupujú do kaplniek, aby chválili Boha. Pre mňa je to čas, kedy si môže uvedomiť kým som a aké vzťahy prežívam. Byť v Božej prítomnosti mi dáva možnosť pozrieť sa na svoj život v pravde.

Keď sa Izraelský národ vracia z Babylonského zajatia, kňaz Ezdráš berie do rúk knihu zákona a “od skorého rána do poludnia z neho čítal na námestí”. Toto sa stáva tradíciou a praxou v židovských komunitách, ktoré sa v sobotu stretávajú vo svojich sinagógach, kde im leviti “čítali z knihy Božieho zákona, stať za staťou, vykladali zmysel a vysvetľovali, čo sa čítalo”. Zmysel bol jednoznačný - povzbudiť ľud: “A nermúťte sa, veď radosť z Pána je vaša sila!“

Vyvolený národ je pozvaný k upevňovaniu vzťahu k Bohu, ktorý sa stará o svoj ľud. Nenecháva ho samotného, keď sa národ obracia k nemu. Preto je dôležité si pripomínať tieto momenty, kedy sa prejavila jeho moc a starostlivosť. Každý deň je príležitosť k očakávaniu naplnenia prisľúbení. Avšak len ten, ktorý prijme s pokorou a pravdou Boha, môže prijať jeho milosti. Ten vie prežívať úprimnú radosť v duchu Nehemiášovej výzvy: "Nežiaľte a neplačte!"

 

Neh 8,2-4a.5-6.8-10: Kňaz Ezdráš v prvý deň siedmeho mesiaca priniesol zákon pred zhromaždenie mužov a žien i všetkých, čo boli schopní chápať, a od skorého rána do poludnia z neho čítal na námestí pred Vodnou bránou mužom a ženám i všetkým, čo boli schopní porozumieť. A pozornosť všetkého ľudu bola upretá ku knihe zákona. Zákonník Ezdráš si stal na drevenú vyvýšeninu, ktorú zhotovili na túto príležitosť. Ezdráš otvoril pred očami všetkého ľudu knihu – stál totiž vyššie než ostatní ľudia – a keď ju otvoril, všetok ľud povstal. Potom Ezdráš velebil Pána, veľkého Boha, a všetok ľud dvíhal ruky a hovoril: „Amen, amen.“ Padli na kolená, skláňali sa k zemi a klaňali sa Bohu. Čítali z knihy Božieho zákona, stať za staťou, vykladali zmysel a vysvetľovali, čo sa čítalo. Miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz a zákonník Ezdráš a leviti, čo poúčali ľud, povedali všetkému ľudu: „Dnešný deň je zasvätený Pánovi, nášmu Bohu. Nežiaľte a neplačte!“ Lebo všetok ľud plakal, keď počul slová zákona. Ezdráš im povedal: „Choďte, jedzte tučné mäso a pite medovinu; a niečo z toho pošlite aj tým, ktorí si nemajú čo pripraviť. Lebo tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, veď radosť z Pána je vaša sila!“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář