Jdi na obsah Jdi na menu

Pokoj, ktorý prekonáva strach

15. 4. 2018

https://www.psicologianeurolinguistica.net/wp-content/uploads/20Jednou zo základných ľudských emócií je strach. Pochádza zo snahy človeka vyhnúť sa možnému nebezpečenstvu, fyzickej či psychickej bolesti, reálnej či imaginárnej straty. Môže pochádzať z udalosti, osoby, zvieraťa, veci či ídei, ktoré sa zadajú nebezpečné. V tom momente sa človek uzatvára, uteká, vytvára bezpečnú vzdialenosť.

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele nás privádza do večeradla, kde si učeníci navzájom vymieňajú informácie o Vzkriesenom Kristovi. V tom sa Kristus zjavuje uprostred nich, aby informáciu zmenil na skúsenosť. Robí to prostredníctvom odovzdania daru pokoja, ktorý umožňuje človeku poznať a prijať s otvorenosťou toto stretnutie. Naopak, strach uzatvára srdce človeka e neumožňuje novým veciam, aby sa stali súčasťou jeho života. Aby sa človek zmenil z diváka na prežívajúceho svedka.

Vyrozprávania o zjaveniach Zmŕtvychvstaleho Krista vyjavujú, ako je ťažké pre učeníkov stať sa pravými a presvedčenými “svedkami” o Veľkonočnej udalosti. Zmŕtvychvstanie Krista, v ktorom je ohlásená možná transformácia našej ľudskosti, je informácia, ktorú nie je jednoduché spracovať, pochopiť a prijať. Veľkonočný čas je priestorom, v ktorom učeník každých časov je pozvaný počúvaním a prežívaním vytvárať mozaiku (kamienok po kamienku) svojej viery v Zmŕtvychvstalého Pána. Prekonať každý strach oživujúc v sebe tento obraz a skúsenosť s neustále zjavujúcim sa Kristom. Aby následne realizoval Kristovo pozvanie: "Vy ste toho svedkami."

 

Lk 24,35-48: Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 16. 4. 2018 10:26)

Je to pekné, ale strach patrí k životu každého kresťana - výnimiek je málo, a aj to len aby potvrdzovali pravidlo. Osobitne tí čo majú rodiny, majú strach o seba i o ne - čiže 2x.
Inteligencia (sluhovia elít) píše o kladnom rozvoji. Ja o tom z pohľadu témy strachu pochybujem. Áno, možnosti konzumu sú väčšie, ale strach más to neznižuje.
Strach más v súčasnosti nie je menší ako bol v staroveku, či stredoveku. Rozdiel je len v tom, že strach z moru a násilnej smrti (hlavne v ekonomicky úspešných krajinách) prevážil strach z nezamestnanosti, z nedostatku peňazí potrebných pre zachovanie života. Čiže poeticky povedané strach zo sociálnej choroby, degradácie, marginalizácie ergo zo sociálnej smrti.
Aj to je jeden z dôvodov, prečo klesá populácia v bohatých krajinách. Predstava podstaty života osobitne mladých ľudí, ako obety v prospech svojich detí je od nich vzdialená podobne ako kresťanská viera.
Kňazom ani mníchom nie som, takže iba hypoteticky predpokladám, že strachu zo sociálnej biedy majú asi málo, o deti a rodiny majú strach len niektorí gréckokatolícky kňazi, ale to ešte neznamená, že sa im strach úplne vyhýba, aj oni sú ľudia.
Ešte jedna poznámka k hlavnému charakteru súčasnej spoločnosti. Na žiadosť finančno-mocenských elít sa evidentne asociálna bývalá kapitalistická spoločnosť v súčasnosti premenovala na trhovú spoločnosť.
Ale asociálna zostala, masy to vedia, masy to cítia a preto cítia aj strach. Blahoslavení tí kresťania, čo sú už za života svätí a tak žijú bez strachu.