Jdi na obsah Jdi na menu

Otvorenosť či tradicionalizmus

28. 10. 2015

http://static.latercera.com/20131019/1837301.jpgVplyvom synody vo Vatikáne i rôznych náboženských nepokojoch sa v masmédiách často spomínajú slová tradicionalizmus a fundamentalizmus. Ako všetky slová končiace sa na -izmus majú negatívny charakter.
Náboženský tradicionalizmus vyjadruje lipnutie na starých normách a konvenciách. Zdôvodnenie takéhoto uvažovanie pochádza z presvedčenia, že určitá norma alebo rítus, ktoré sa udržali po mnoho storočí v platnosti, sú smerodajné a hodnotené. Napr. často počuť od kňazov, ktorí lipnú na Tridentskej (Tradičnej) liturgii, že čo máte proti rítu, podľa ktorého slúžil ešte aj sv. Ján Maria Vianney. Preto tieto normy či rítus nesmú byť menené, znehodnotené či anulované. Často je to spojené s omietnutím všetkého nového, ktoré je automaticky považované za zlé či nedokonalé (pre mnohých je všetko moderné považované za dielo Satana).
Náboženský fundamentalizmus ide ešte hlbšie do histórie. Ide o hnutie alebo víziu, ktorá akceptuje jedine strohé a doslovné prijímanie niektorých základných princípov nejakého náboženstva (napr. doslovné čítanie posvätných textov alebo správanie sa ako zakladateľ) a intolerancie voči iným. Napr. kresťanstvo, na rozdiel od mnohých iných náboženstiev, si uvedomovalo hneď od začiatku potrebu interpretácie slov Písma. Aj dnes nám v Breviári Cirkev ponúka Komentár svätého biskupa Cyrila Alexandrijského k Jánovmu evanjeliu.

Dnešné evanjelium odkrýva tento dar otvorenosti Kristovej cirkvi voči svetu a jej úlohu v každom čase. Začína veľmi silným a sugestívnym obrazom. Ako Mojžiš vystupuje na vrch Sinaj, aby prijal a potom odovzdal Vyvolenému národu Zákon. Ježiš vystupuje na vrch modliť sa, aby potom zišiel a odovzdal všetkým ľuďom plnosť Zjavenia. Lukáš evanjelista, nie náhodou medzi toto intímne stretnutie Ježiša s Otcom a následné ohlasovanie prijatého posolstva, vkladá vyvolenie Dvanástich apoštolov. Úlohou tohto spoločenstva bude neustále ohlasovanie a vysvetľovanie Slov, ktoré sami prijali od Ježiša. Aby prostredníctvom nich sa každý človek mohol stretnúť s Kristom a dotknúť sa ho.

Toto je úlohou aj dnešných pastierov, ktorým Kristus odovzdáva silu. Či biskup, kňaz alebo diakon, sú pozvaní aby neustále vystupovali na svoj “vrch stretnutia” s Učiteľom a naplnení jeho slovom schádzali dolu k zástupom. Vytvorili tak priestor stretnutia medzi človekom a Bohom, kde človek sa môže priamo dotknúť Boha. Kde Boh nie je zahalený do kúdeľa incenzu či nezrozumiteľnej (tradičnej) reči.

 

Lk 6,12-19: V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom. Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia. A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář