Jdi na obsah Jdi na menu

Nasledovať ho

30. 11. 2015

https://vivoincristo.files.wordpress.com/2013/07/seguire-le-ormeVčerajší deň mi ponúkol silný moment, kedy som mohol prežívať v reáli pripravené slová kázne. Tradične som slúžil svätú omšu pre deti o desiatej. Začal som ju s dvojminútovým oneskorením a poloprázdnym kostolom, s pripravenou myšlienkou o Nádeji. Kostol sa začal napĺňať až pri druhom čítaní a po homílii som mohol povedať, že je plný. A tak prvú polovicu svätej omše som prežíval v pravom slova zmysle nádej, že človek prijme pozvanie ku stretnutiu s Bohom.

Sú dva spôsoby, ktorým realizuje svoju úlohu Ježiš. Prvý je vtedy, keď sediac ústami ohlasuje Slovo života; druhý, keď kráčajúc ohlasuje svojím životom. Kráčajúc popri Galilejskom mori pozýva konkrétnych ľudí k nasledovaniu. "Poďte za mnou”, sú Ježišove slová osobného pozvania. Keď sa lepšie začítame do slov Evanjelií, nájdeme tam dejiny takéhoto “druhého narodenia” mnohých, ktorí prijali toto pozvanie stať sa opravdivým bratom toho, ktorý prichádza od Boha-Otca.

Kresťanstvo sa tak stáva dejinami slobodnej odpovede ľudí na túto jeho ponuku. Preto sa netreba čudovať mnohým pokrsteným, ktorí sa rozhodli ináč. Nasledovať Krista znamená neustála konverzia srdca. Kresťan nasleduje Krista, aby s stál jemu podobným. Teda zameranie pohľadu na "Boha, ktorý je s nami”, mu umožňuje pochopiť Boha a konať podľa neho. Preto kresťanstvo nie obyčajnou doktrínou a nie je ani obyčajnou praxou. V prvom rade je to osobné stretnutie so Spasiteľom. Teda v centre kresťanského života je prežívanie momentu stretnutia, kedy: uši načúvajú, oči pozerajú, nohy nasledujú, ruky sa dotýkajú, ústa ohlasujú a srdce sa raduje. A na počiatku tohto spôsobu života je “povolanie” - vyjadrené ako “stvorenie” vzťahu z ničoho. Nájdime si čas dnes a rozpomeňme sa na moment, kedy sme vedome rozpoznali, že nás Kristus volá nasledovať ho.

 

Mt 4,18-22: Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář