Jdi na obsah Jdi na menu

Tajomstvo šťastia

22. 4. 2018

http://www.csvrovigo.it/sites/default/files/uploads/adolescenti.Asi nikomu by sa nepáčilo byť prirovnaný ovci. Predsa sú niektoré aspekty jej spôsobu života veľmi zaujímavé. Jedným z nich je ich komunitný spôsob života - teda, že ovečka žije svoj život definovaný vo vzťahu k iným ovečkám. Podobne aj človek - síce dokáže sám uspokojiť túžby vášní, ale len vo vzťahu k inému, dokáže naplniť túžbu po šťastí.

Dnešná nedeľa prerušuje čítania o stretnutiach medzi Zmŕtvychvstalým Kristom a jeho učeníkmi, a upriamuje pohľad kresťanov na jeho úlohu pastiera. Predstavuje nám Cirkev ako spoločenstvo zídené okolo Ježiša. Ten sa v dnešnom úryvku predstavuje ako "Dobrý pastier”, ktorý "položí svoj život za ovce”. A kladie sa do protikladu voči “nádenníkovi", ktorému "nezáleží na ovciach”. Tomuto záleží na práci a zisku. Naopak, pastierovi záleží na samotných ovciach.

Obraz Krista, Dobrého pastiera nesie v sebe výzvu nastúpiť na životnú cestu, na ktorej učeník si je vedomí prítomnosti jedného a dokonalého sprievodcu. Teda, existencia a realizácia života učeníka sa naplňuje jedine vo vzťahu k Pastierovi a spoločenstvu. V tom spoločenstve spoznáva, že je milovaný a schopný milovať. Je šťastný a je schopný robiť šťastnými. Dnešný svet nutne potrebuje odhaliť toto tajomstvo šťastia, ktoré nám obraz Krista-Pastiera pripomína už po stáročia.

 

Jn 10,11-18: Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 24. 4. 2018 13:54)

Ako mladý ateista som rolu ovečky odmietal veľmi ostro. Ako (vekom starý) kresťan rovnako vehementne odmietam rolu vlka - odmietal som ju už ako ateista. Zamyslime sa: koľko ráz v našom živote sme boli ovečkou a koľko ráz vlkom. A naši nadriadení, politici a multimilionári - čo a koľko majú v sebe z vlkov a koľko z ovečiek?