Jdi na obsah Jdi na menu

Cesta svätosti

1. 11. 2018

mtereza.jpgZnámy poľský sociológ Zygmund Bauman zadefinoval súčasný sociálny kontext ako “tekutý, likvidný”, pretože je bez presných zásad. V takomto prostredí je ťaždé ponúknuť základné piliere kresťanskej skúsenosti. V ňom sa kresťanská morálka a askéza vnímajú ako represálie ľudskej slobody. Často si kladiem otázku, ako dnes hovoriť o svätosti alebo o spáse?

V tom mi pomáhajú slová z dnešného evanjelia. Ježiš začína tým najvhodnejším postojom: pohľadom na veľké zástupy, na celé ľudstvo. Pozorne hľadiac na nich (spoznávajúc ich) ponúka riešenie Božieho kráľovstva skrze blahoslavenstvá. Ponúka im novú nádej večného života - cestu svätosti. Tu môžeme pochopiť, že svätosť je viditeľným znamením pohľadu Božieho milosrdenstva, ktorý človeka objíma a premieňa. Otázkou je: či táto spása nie je vzdialená dnešnému človeku

Odpoveď nájdeme v živote svätých. Oni nás ujisťujú, že nie. Sú to osoby ako my, so životom každodennosti, s podobnými starosťami i radosťami, námahou i nádejou. Avšak, keď spoznali na sebe tento Boží pohľad, nechali ho plne pôsobiť vo svojom živote. Nezanechávajú každodennosť, ale uvedomujúc si neustály Boží pohľad, premieňajú ju. Preto neutekajme od každodennosti, vnesme do nej štipku radosti, ktorá je ovocím Božieho pohľadu spočívajúcej na nás.

 

Mt 5,1-12a: Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 2. 11. 2018 15:21)

Toto je veľmi presné: Liberalizmus, egoizmus, relativizmus, hrabivosť, zmysel života - užívať si, to všetko získalo rozhodujúcu moc v súčasnej spoločnosti.
Kresťanská morálka je založená skôr na askéze, dobrovoľnom odopieraní si pôžitkov tela v prospech iných ľudí, v prospech svojho duchovného rastu.
A to súčasná spoločnosť nemôže prijať inak - ako represáliu slobody - ale pripomínam tej slobody, ktorú chrakterizoval svätý Pavol: "Slobodno všetko, ale nie všetko buduje, nie všetko osoží".
Sloboda ospevovaná ateizmom neosoží, ani nebuduje a vôbec nie je slobodou - je útlakom silných a bohatých voči slabým a chudobným - je slobodu elít a nemilosrdným otroctvom más.