Jdi na obsah Jdi na menu

Strach zo zmeny

6. 1. 2017

http://www.civico10.org/wp-content/uploads/2016/08/nuoveprospettTento deň je jeden z najkrajších sviatkov v roku z rôznych dôvodov: v Taliansku dnes Befana prináša darčeky pre deti (aj ja som našiel niečo prilepené na dverách), máme posledný deň vianočných prázdnin (aj keď tento rok predĺžené ešte o dva dni), a pre nás kresťanov je to tiež čas, ktorý nám pomáha lepšie pochopiť tajomstvo Ježiša Krista, ktorý sa narodil. Niektorí, tento deň nazývajú ekumenická slávnosť (grécke slovo - oecumené - znamená celý známy a ľuďmi obývaný svet), pretože slávime zjavenie božstva Ježiša Krista celému ľudstvu, bez rozdielu rasy, národov a jazyka.

Ja by som ho nazval - pre lepšie pochopenie významu - “Sviatok uznania Ježiša ako kráľa vesmíru” pred svetskou mocou: tak tou pohanskou ako aj židovskou. Niektorí majú odvahu vykročiť na dlhú cestu, aby sa s ním stretli a odovzdali mu tri dary hodné ozajstného kráľa, kňaza a proroka (zlato - predstavuje bohatstvo kráľov, kadidlo - používané kňazmi na oslavu Boha, myrha - olej na pomazanie proroka). Iní prejavia strach - takže nikdy nenájdu Mesiáša. Sú to tí, čo považujú Boha za protivníka, ktorý chce ukradnúť ich miesto či pozíciu, ku ktorej prilipli.

Stretnutie s Ježišom Kristom oslobodzuje od všetkých skutočností, ktoré sme si prisvojili. Ktoré sa bojíme stratiť. Pri prečítaní tohto úryvku z Evanjelia som urobil spytovanie svedomia a našiel som toľko vecí, ku ktorým som prilipol: Ako trávim môj voľný čas? Ako vykonávam pastoračnú službu? Aká by mala byť moja budúcnosť? Aký je môj vzťah s ľuďmi (dokonca i v bežnej reči vyjadríme postoj ich vlastníctva - hovoríme: je to moja manželka/manžel; nehovoríme: som jej manžel/manželka)? A to som ešte nedošiel k názorom, pozíciám či materiálnym dobrám. Stretnutie s Bohom nám neuberie nič z tohto vymenovaného. Ale dá tomuto všetkému nový význam. Zažijeme to, čo zažili traja mudrci z východu, že “inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.”

 

Mt 2,1-12: Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář