Jdi na obsah Jdi na menu

Svetlo hviezdy, Písma a sna

6. 1. 2018

http://www.pierostradella.it/prince/34.jpg- Ľudia majú svoje hviezdy, ale ony neznamenajú pre všetkých to isté. Pre jedných, čo cestujú, sú hviezdy sprievodcami. Pre druhých sú iba malými svetielkami. Pre iných, čo sú učencami, znamenajú problémy. Pre môjho biznismena boli zo zlata. Ale všetky tie hviezdy mlčia. Ty budeš mať také hviezdy, aké nemá nikto…- povedal malý princ.
- Čo tým chceš povedať?
- Keď budeš v noci hľadieť na nebo, bude sa ti zdať, akoby sa všetky hviezdy smiali, pretože ja budem bývať na jednej z nich, pretože ja sa budem na jednej z nich smiať. Ty budeš mať hviezdy, ktoré sa vedia smiať.

Tento krátky úryvok, zo známej knihy francúzskeho spisovateľa Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ, nám pripomína, že aj triviálne veci (ako hviezdy, ktoré nás obklopujú), sa môžu stať viditeľnými znakmi niečoho neviditeľného a vzdialeného. Môžu umožniť človeku, aby sa priblížil ku chýbajúcej realite. Ukazujú mu cestu, rovnako ako hviezda, ktorá vedie troch Mudrcov smerom k Betlehemu.

Keď si pozorne prečítame Matúšové posolstvo, nájdeme v ňom nie jednu hviezdu ale hneď tri svetlá, ktoré sprevádzajú Mudrcov. Alebo skôr jedno svetlo, ktoré svieti tromi rôznymi spôsobmi. Je tu svetlo hviezdy, svetlo Písma a svetlo sna.
1. Svetlo hviezdy, ktoré dvíha Mudrcov, aby vykročili na dlhú a nebezpečnú cestu. Hviezda evokuje zjavenie Boha, ktorý sa zjavuje v kráse prírody a behu čas.
2. Svetlo Písma, ktoré je študované veľkňazmi a zákonníkmi, aby vyjavili Herodesovi (a skrze neho aj Mudrcom), že očakávané dieťa sa musí narodiť v Betleheme. Je to svetlo, ktoré osvecuje našu každodennú cestu.
3. Svetlo sna, ktoré varuje Mudrcov, aby nešli k Herodesovi, ale aby sa vrátili inou cestou do svojej krajiny. Svetlo, ktoré osvecuje naše hľadanie pravdy a života.

Dnešná slávnosť Zjavenia Pána nás pozýva, aby sme pozdvihli oči ku svetlu. Svetlo hviezdy, ktoré osvetľuje prítomnosť Boha na svete. Svetlo jeho Slova, ktoré vysvetľuje a vedie kroky nášho života na cestách k pravde. Svetlo snov, ktoré inšpiruje najvznešenejšie a najspravodlivejšie túžby dosiahnuť cieľ pripravený Pánom pre každého z nás.

 

Mt 2,1-12: Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 8. 1. 2018 9:20)

Boh nadelil svojmu jednorodenému synovi asi 33 rokov, na príkaz Herodesa povraždeným deťom nadelil 2-3 roky a Herodesovi podstatne viac.
A my musíme veriť, že Boh je dobrý a spravodlivý - inak by nič nemalo zmysel, náš život by bol nezmyselným chaosom - od jeho začiatku až po jeho koniec.