Jdi na obsah Jdi na menu

Správny dar

6. 1. 2015

V Taliansku majú tradíciu dávať si dary dnešný deň (aj keď v mnohých rodinách sa táto tradícia posunula už na 24. decembra a Befana sa podobá skôr na nášho Mikuláša). V noci zo dňa 5. na 6. januára veľmi stará žena lieta ponad strechy a plní ponožky zavesené na kozube alebo na okne sladkosťami či malými hračkami dobrým deťom a uhlíkmi zlým deťom. Dar vyjadruje veľa o človeku, ktorý je ním obdarovaný. Túto starú ženu volajú Befana, čo je folklórna skomolenina zo slova Epifánia (cez Bifania, Befania až k Befana).

http://www.liberatv.ch/sites/default/files/styles/grande_628/pubV dnešnom evanjelium počúvame ako prichádzajú mudrci od Východu, aby sa poklonili Kristovi narodenému v Betleheme a odovzdali mu dary. Prichádzajú sa mu pokloniť neznámi. Môžeme ich nazvať hľadajúci, ktorých zaujíma pravda a krása. Sú zvedaví udalosťami, ktoré sa odohrávajú okolo nich. Sú to prví vysvetľovatelia časov, ktorí ešte neuvažujú v medziach viery a náboženstva. Ale sú to oni, ktorí nakoniec stretnú Krista. Nie je to Herodes, ktorý sa bojí, aby Boh neprevzal jeho miesto na tróne. Ani Starší a Zákonníci, ktorí nechcú opustiť svoju duchovnú lenivosť a vydať sa pár kilometrov, aby prijali očakávaného Mesiáša.
A práve títo mudrci svojimi darmi asi najlepšie vyjadria podstatu narodeného dieťaťa. Prinášajú mu dary zlato ako pre kráľa, kadidlo ako pre kňaza a myrha ako pre proroka. Odovzdaním týchto konkrétnych darov odhalia podstatu tohto najväčšieho daru pre ľudstvo. A ako hľadatelia darov a kuriozít vracajú sa inou cestou do svojej rodnej zemi.

Skúsme si položiť mi otázku: čo my prinášame narodenému Kristovi? Aký je náš dar, ktorý chceme položiť k jeho nohám? Ním vyjadrujeme náš postoj k nemu. Je to pár eúr vhodených do pokladničky ako pre žobráka? Sú to naše zvedavé pohľady do jasieľ, ako na nejaké čudné stvorenie? Tu si uvedomíme, ako je ťažké násť ten správny dar pre Krista. A nie len pre neho.
Môžme hovoriť o našej kríze daru. Ona sa premieta potom do medziľudských vzťahov. Táto kríza má podľa mňa dva charakteristické črty:
Prvá je nepoznanie toho druhého. Koľkí z nás mali problém nájsť vhodný darček pre blížneho. Dôvody je možno nájsť mnoho: veď už všetko majú, neviem o ich potrebách, neviem čo ho poteší, neviem jeho veľkosť… Často túto dilemu vyriešime jednoduchým spôsobom: peniaze do obálky a je to vybavené. Darom vyjadríme náš postoj k osobe.
Druhá je neschopnosť prijať dar. Keď ho nakoniec prijmeme, musíme ešte dodať tieto alebo podobné slová: “Ale nemusel si. Prečo si si robil starosti.” Prijatím daru sa cítime zaviazaní človeku, ktorým sme boli obdarovaní. Cítim povinnosť mu to vrátiť.

Ako je ťažké vybrať ten správny dar pre Boha? Ako je ťažké prijať ponúkaný dar od Boha?

 

Mt 2,1-12: Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář