Jdi na obsah Jdi na menu

Sila poučenia

24. 5. 2015

http://www.signsofthetimes.org.au/uploaded_assets/418378-WhoIsThJazyk je veľmi silný nástroj. Je zložený zo slov, ktoré majú viditeľnú moc modelovať charakter a vnímanie reality. Teda slová, ktoré človek vyslovuje nahlas alebo v mysli, neslúžia len na opis sveta, v ktorom človek žije. Oni slúžia na jeho tvárnenie a modelovanie. Uvedomiť si ich silu, napr. znamená naučiť sa eliminovať kontraproduktívne slová, ktoré umožnia zlepšiť vzťahy; alebo byť schopný vyjadriť a realizovať skryté túžby. Slovo teda nestratilo svoju silu, ako sa domnievajú mnohí. Práve naopak, človek sa stáva stále citlivejší na vyrieknuté alebo nevyrieknuté slovo.

Evanjelium na dnešnú slávnosť Zoslania Ducha Svätého je priam postavené na sile odovzdávaného slova. Ježiš hovorí: “Ešte veľa vám mám toho povedať”. Aj keď počas troch rokoch denno-denne mohli zakúšať silu jeho slova a krásu jeho obsahu. Predsa Ježiš vníma potrebu neustály rast: je tu stále niečo na prehĺbenie a vysvetlenie. Ale Duch Svätý, ktorý je darovaný v láske od Otca a Syna, umožní učeníkovi pochopiť veci ešte nevyslovené. Ten istý “Duch Boží”, ktorý pri stvorení sveta “sa vznášal nad vodami” je vyliaty na učeníkov, aby vysvetlil ako to vo svete chodí. Aby im otvoril oči a oni pochopili zmysle a naplnenie spásy sveta.
Takto ignorancia človeka a nenávisť sveta voči Bohu sa stávajú miestom, kde sa prejaví poznanie Boha a láska medzi bratmi, ktorí uverili v Krista. V Duchu Svätom učeníci pochopia, že celé dejiny sveta sú prípravou a naplnením Kristovho zjavenia. A vo svetle jeho lásky voči človeku rastie poznanie Boha a s poznaním Boha rastie láska medzi bratmi, ktorí mu uverili. Doteraz neboli schopní uniesť ťarchu tohto posolstva, ale mocou Ducha to dokážu.

Duch Svätý je tak udalosť ANTI-Babilónska veža. Tak, ako arogancia ľudí priniesla pomätenie jazyka - neschopnosť pochopiť druhého, prítomnosť Ducha prináša jeden jazyk, jeden Boží hlas lásky. Dnešným dňom začíname čas Cirkvi. Poučení Kristom a posilnený v Duchu sme tí, ktorí majú svojím životom zviditeľniť Božie kráľovstvo. Jeho naplnenie môžeme nájsť v Skutkov Apoštolov, kde evanjelista Lukáš prirovnáva pôsobenie Ducha Svätého k teofánii na vrchu Sinaj. Hukot, oblaky, oheň a vietor sú viditeľnými znakmi slávnostné zjavenia a prítomnosti Boha, ktoré ale môžeme pojať duchovným spôsobom.

  • http://www.parra.catholic.org.au/_resources/holy-spirit-mission.Duch Svätý je hukot a zemetrasenie: zatrasie človekom; prevráti na ruby jeho takzvané istoty; prinúti človeka pohliadnuť omnoho hlbšie ako je tradícia.
  • Duch Svätý je oblak: hmla a neschopnosť vidieť dopredu nás donúti dôverovať niekomu, ktorý vedie človeka, aby nestratil cestu pravdy a lásky.
  • Duch Svätý je oheň: oheň je zdroj tepla, ktorý zohrieva človeka; umožňuje, aby ľudské srdce hrialo pri stretnutí s iným; zároveň oheň osvetľuje kroky človeka, aby nezakopol a nespadol.
  • Duch Svätý je vietor: a človek je ten, ktorý je pozvaný zachytiť do plachiet svojho života tento vietor; je ťažnou silou, ktorá umožní preplávať more života.

 

Jn 15,26-27;16,12-15: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář